lyhytkurssit

Musiikkitoteemi järjestää myös edullisia lyhytkursseja. Niiden avulla voit tutustua musiikin ja soiton moneen eri osa-alueeseen sekä syventää osaamistasi ja tietämystäsi. Osallistua voit henkilökohtaisesti tai pienryhmässä. Kaikista kursseista on tarjolla myös tarpeittesi mukaan räätälöity jatko-osa, jos jokin aihe on erityisen kiinnostava ja sinulle tarpeellinen. Meille voi myös esittää lyhytkurssitoiveita!

Toimipiste: Tahmela
Osoite: Selininkatu 5 katso kartta
Ajankohta: sovittavissa joustavasti – ryhmät toteutuvat, kun ilmoittautuneita on vähintään kaksi.

SISÄLLÖT

SÄHKÖKITARA 

Kesto: 2 x 45 min
Opettaja: Jarkko Ruohotie

Vuoropikkaus kuntoon 1 & 2

Mitä on vuoropikkaus (alternate picking)? Kuinka oppia nopeaa ja soittoteknisesti hallittua vuoropikkausta? Kurssilla tehdään tarkka ja yksityiskohtainen soittomekaaninen analyysi. Lisäksi opetellaan tehokkaita harjoituksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja yleisiin vuoropikkauksen ongelmiin. Kurssi soveltuu hyvin myös pidemmälle edenneille (plektra)soittajille.

Jarkon muut lyhytkurssit (á 2 x 45 min):

Soiton anatomia: pikkauskäsi
Soiton anatomia: otekäsi
Vuoropikkaus 1 & 2
Sweep-pikkaus 1 & 2
Ekonomiapikkaus 1 & 2
Otekäden ekonomia
Legatotekniikat 1 & 2
Yngwie Malmsteen -systeemi 1 & 2

NÄPPÄILYKITARA

Akustinen kitaran tarina
Kesto: 2 x 45 min
Opettaja: Niko Nyqvist 

Klassisen kitaran historiaa renessanssista nykypäivään. Tutustutaan tärkeimpiin soittajiin, säveltäjiin ja merkkiteoksiin – historiassa tärkeitä kitaransukuisia soittimia ja niiden soittajia unohtamatta. Tutustutaan historiallisiin tabulatuureihin ja musiikkimerkintöihin. Pohditaan myös, mitä annettavaa klassisella kitaramusiikilla voi olla omaan soittoon laajemminkin, vaikka klassista kitaraa ei pääinstrumenttina soittaisikaan.

Näppäilykäsi kuntoon 1 – ergonomia ja perusasiat
Kesto 2 x 45 min
Opettaja: Niko Nyqvist 

Mitä tarkoittaa näppäilykäden ergonomia? Miten tehdään näppäilysoitto mahdollisimman helpoksi ja käytetään käden koko potentiaalia? Kurssilla harjoitellaan näppäilykäden monipuolista käyttöä erilaisissa näppäiltävissä kuvioissa aina yksiäänisistä melodioista useampiäänisiin kulkuihin asti. 

Näppäilykäsi kuntoon 2 - edistyneemmät tekniikat
Kesto 2 x 45 min
Opettaja: Niko Nyqvist 

Jatketaan ensimmäisen osan näppäilytekniikoista. Miten saadaan aikaan nopeampia sointukuvioita? Miten kannattaa harjoitella tremoloa? Miten soitetaan arpeggioita? Luennolla harjoitellaan näppäilykäden monipuolista käyttöä erilaisissa näppäiltävissä kuvioissa aina yksiäänisistä melodioista laajempiin sointukulkuihin ja erikoistekniikoihin asti.

Hyvä soundi akustisella kitaralla
Kesto 2 x 45 min
Opettaja: Niko Nyqvist 

Mitä tarkoittaa hyvä soundi? Miten voi syventää näppäiltävän kappaleen tulkintaa eri äänensävyillä, -väreillä ja -voimakkuuksilla? Mitä eroa on sormenpäällä tai kynnen avulla näpätyllä äänellä? Miten näppäilykäden kynsiä on syytä muotoilla? Luennolla pohditaan klassisen ja teräskielisen kitaran äänimaailman ulottuvuuksia ja harjoitellaan tematiikkaa soivin käytännön esimerkein.

Äänenkuljetus
Kesto 2 x 45 min
Opettaja: Niko Nyqvist

Mitä tarkoittaa äänenkuljetus? Mitä eroa on polyfonialla ja yksiäänisellä melodialla, staccatolla tai legatolla? Mitkä ovat kitaristin mahdollisuudet kuudella kielellä, ja mitä tekniikoita voi käyttää apuna? Kurssilla harjoitellaan hahmottamaan ja erottelemaan tärkeitä ääniä soivasta äänikudoksesta. 

Otelautakäden salat 1
Kesto 2 x 45 min
Opettaja: Niko Nyqvist 

✓ Asemanvaihdot
✓ Glissandot
✓ Vibratot

Mitä on huomioitava otelautakäden liikkeestä kitaran kaulalla? Miten kannattaa asemanvaihtoa ajatella? Miten voi syventää glissandon (slide) ja vibraton käyttöä? Mitä eri tekniikoita näiden toteutukseen on olemassa? Kurssilla harjoitellaan otelautakäden teknistä, taloudellista ja musiikillista käyttöä kitaran kaulalla liikuttaessa. 

Otelautakäden salat 2
Kesto 2 x 45 min
Opettaja: Niko Nyqvist 

✓ Legatot
✓ Trillit

Mitä tarkoittaa legato? Entäpä trilli? Mikä on mordentti? Miten otelautakäden sormien avulla tuotetaan taloudellisesti erilaisia sävelkulkuja tai koristellaan näppäiltyä melodiaa? Luennolla harjoitellaan soivien esimerkkien avulla otelautakäden sormien ergonomista ja musiikillista käyttöä ja hallintaa ns. legatosoiton ja erilaisten trillien yhteydessä.

Huiluäänet kitaralla
Kesto 2 x 45 min
Opettaja: Niko Nyqvist 

Miten tehdään ns. huiluääniä klassisella kitaralla? Miten huiluäänillä voi soittaa mitä melkein tahansa nuotteja tai melodioita? Luennolla opetellaan etsimään kitaran soivien kielten harmonisten yläsävelten solmukohtia ja näppäilemään niiden avulla sävelmiä myös samaan aikaan bassokielillä säestäen.

Harjoittelu ja edistyminen
Kesto 2 x 45 min
Opettaja: Niko Nyqvist 

Miten harjoitella ja edistyä kitaransoitossa? Kurssilla pohditaan ja harjoitellaan eri treenausmetodeja sekä tutustutaan akustiselle tai klassiselle kitaralle itseopiskeluun ja oman tekniikan kehittämiseen soveltuvaan ohjelmistoon ja kirjallisuuteen.

HINNAT

♪ Henkilökohtainen opetus: 79 €
♪ Ryhmäopetus (2-4 hengen ryhmät): 55 € / hlö
♪ Uuden oppilaan rekisteröintimaksu 10 € (laskutetaan vain kerran, ei koske Musiikkitoteemissa jo kirjoilla olevia)

Hinnat sisältävät 2 x 45 min lyhytkurssiopetusta.

HUOM: ryhmäopetuksessa kurssi alkaa, kun ryhmässä on vähintään 2 henkilöä ja yhteinen aika on sovittu. Nopeiten alkuun pääseekin, jos ilmoittautuu kaverin kanssa kurssille. Henkilökohtainen opetus puolestaan alkaa heti, kun opettajan kanssa on sovittu opetusajankohta.

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMINEN

♪ info [at] musiikkitoteemi.fi
♪ 044 5633 949, Tomi Tolvanen