Ehdot | Musiikkitoteemi

Musiikkikoulun Sopimusehdot

Päivitetty 26.5.2023

1. Ilmoittautuminen, sopimuskauden kesto ja jatkoilmoittautuminen

Taiteen perusopetus jatkuu normaalisti useita vuosia. Oppilas on kirjoilla musiikkikoulussa aktiivisena oppilaana, kunnes hän saa päättötodistuksen tai hänen opintonsa ilmoitetaan päättyneiksi.

1.1 Oppilaaksi ilmoittautuminen tapahtuu yksinomaan sähköistä Eepos-lomaketta käyttäen.

1.2 Oppilaaksi ilmoittaudutaan aina koko lukuvuodeksi (= syys- + kevätlukukausi), ellei toisin olla sovittu tai jos ilmoittautuminen tapahtuu kesken lukuvuotta.

1.3 Ryhmäopinnoissa jokaisen oppilaan tulee ilmoittautua erikseen, myös perheduoissa.

1.4 Syyslukukaudella aloittaneiden opetus jatkuu automaattisesti kevätlukukaudella, ellei opintoja ilmoiteta keskeytetyiksi. Ilmoittamattomista keskeytyksistä laskutetaan normaali lukukausimaksu. Tämä koskee niin solistisia kuin varhaiskasvatuksen opintoja.

1.5 Oppilas säilyy oppilasrekisterissä aktiivisena oppilaana (vaikkei varsinaisia opintoja olisikaan kirjattuna), kunnes oppilas päättää tai peruu opintonsa.

1.6 Kesätauon jälkeen opetus oletusarvoisesti jatkuu. Oppilaan/huoltajan tulee kuitenkin aina vahvistaa jatkaminen Eepoksessa joka kevät aukeavalla jatkoilmoittautumislomakkeella. Tällä tavoin oppilaspaikka varmistuu ja oppilaitoksen hallinto saa ajantasaisen tiedon tulevasta. Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös mahdollisista muutostoiveista ja lopettamisesta.

2. Keskeyttäminen, lopettaminen ja muutosanomukset

Kaikki muutokset tulee ilmoittaa joko täysi-ikäisen oppilaan tai alle 18-vuotiaan oppilaan huoltajan toimesta.

2.1 Keskeyttäminen/muutokset lukuvuoden aikana: Mahdolliset keskeytykset ja muutosanomukset kesken lukuvuotta tehdään aina kirjallisesti rehtorille sähköpostitse (info@musiikkitoteemi.fi). Muilla tavoin tai opettajalle annettuna ilmoitus ei ole pätevä. Hinnastonmukainen peruutusmaksu peritään, jos oppilas peruuttaa oppilaspaikkansa kesken sopimuskautta ilman pätevää syytä tai jää pois ilmoittamatta (oppilaitos ja opettajat ovat sitoutuneet sovittuun opetukseen, ja moni kiinnostunut on saattanut jäädä ilman oppilaspaikkaa).

2.2 Keskeyttäminen/välivuosi lukuvuoden jälkeen: Jokaisen oppilaan/huoltajan tulee täyttää joka kevät Eepos-lomake (kirjautumalla omalle Eepos-tilille), jossa hän ilmoittaa joko jatkavansa tai päättävänsä opinnot. Myös välivuoden pitäminen on mahdollista.

3. Laskutus, yhteystiedot ja perintä

Laskutus tapahtuu asiakkaan antamien yhteystietojen pohjalta, joiden ajantasaisuudesta vastaa asiakas. Henkilötietoja voi tarkkailla ja päivittää kirjautumalla Eepos-järjestelmään, johon asiakas saa henkilökohtaiset tunnukset oppilaaksihyväksymisen jälkeen.

3.1 Laskutus tapahtuu asiakkaan valitsemalla tavalla (sähköposti tai kirje) ja maksuerämäärällä (1–3). Eri pituisten tuntien ja eri maksuerien määrät näkyvät verkkosivuilla voimassaolevassa hinnastossa. Hinnaston hinnat ovat henkilökohtaiset ja koskevat yhtä lukukautta, ei lukuvuotta.

3.2 Asiakas hyväksyy maksu- ja sopimusehdot rekisteröityessään oppilaaksi ja vastaa siitä, että on lukenut ja ymmärtänyt nämä ehdot.

3.3 Rekisteröinti- ja laskutusmaksut laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Rekisteröintimaksu veloitetaan vain kerran.

3.4 Lasku lähetetään joko täysi-ikäisen oppilaan tai alaikäisen oppilaan ensisijaisen huoltajan osoitteeseen, jonka asiakas ilmoittaa Eepos-järjestelmään hakiessaan oppilaaksi.

3.5 Sähköpostitse tilattu lasku tulee Procountorista osoitteella no-reply@procountor.com, ei siis Musiikkitoteemilta. Kannattaa tarkastaa myös roskapostit, jos laskua ei kuulu, ja tarvittaessa ottaa yhteyttä hallintoon.

3.6 Asiakkaalla on 14 vrk huomautus- ja reklamaatioaika laskun päiväyksestä lukien.

3.7 Osan tai koko laskun voi maksaa myös työnantajan myöntämällä henkilökohtaisella kulttuuriedulla tai Nuorisopassilla. Silloin osasuorituksen määrä ja ajankohta tulee ilmoittaa hallintoon (info@musiikkitoteemi.fi) – mahdollinen erotus maksetaan alkuperäisen laskun tiedoilla. Näin maksut kohdistuvat oikealle laskulle ja vältytään turhilta perintätoimilta.

3.8 Laskua ei voi omatoimisesti jakaa maksettavaksi useammassa erässä kuin on ennakkoon sovittu. Siitä tulee tehdä erillinen muutospyyntö, jolloin muutoslaskuun lisätään hinnastonmukainen muutosmaksu.

3.9 Laskut tulee maksaa eräpäivään mennessä käyttäen laskussa olevaa viitenumeroa. Viivästyneistä maksusuorituksista kertyneet korko- ja muistutuskulut laskutetaan vimeistään kalenterivuoden lopussa ja ne ovat perintäkelpoisia.

3.10 Erääntyneet lukukausimaksut sekä maksamattomat korko- ja muistutuskulut siirrämme perintäpalvelun hoidettaviksi, jonka jälkeen asiaa hoitaa yksinomaan perintäpalvelu eikä alkuperäisellä laskulla voi enää tehdä maksusuoritusta.

3.11 Hinnastonmukainen peruutusmaksu peritään, jos oppilaspaikka perutaan kesken lukuvuotta ilman hyväksyttävää syytä tai oppilas keskeyttää opintonsa ilmoittamatta.

Yhteiset pelisäännöt

Sujuvan harrastamisen ja yhteistyön kannalta on tärkeää, että toimimme yhteisillä pelisäännöillä. Erityisesti alle 18-vuotiaiden oppilaiden kohdalla kommunikointi kolmen osapuolen – oppilaan, opettajan ja huoltajan – kesken on erittäin tärkeää. Lasten kohdalla myös kotiväen tuki ja ohjaus kotiharjoittelussa edesauttaa taitojen karttumista ja harrastuksen mielekästä etenemistä. Opettajalta kannattaakin kysyä vinkkejä harjoittelumääriin ja sen ohjaamiseen erityisesti kaikkien alle 12-vuotiaiden kohdalla.

Lataa yhteiset pelisäännöt (PDF)

Ilmoittaudu oppilaaksi Eepoksessa